Behov

Kunde ønsker både tilbygg og renovering av hytte m/ større uteareal.

Beskrivelse

Søknader sendt til kommune og godkjent før arbeid settes i gang.
Utførelse av mur og støp arbeid. Ny kledning nye vinduer, isolering og nytt tilbygg og veranda og trapp.

Effekt / Resultat

Godt isolert hytte og bedre løsning inne i hytta med større plass og kunden for et bedre ute areal.
En god hytte som kunden er veldig fornøyd med.

Kunde

Ragnhild Gunther og Leif Sæther

Kategori

Tilbygg