Behov

Omgjøring innvendig og nytt tak og heissjakt.

Beskrivelse

Opprigging og nedrigging av stillasje.
Riving av gammelt tak og bortkjøring. Nye tak sperrer og lekter, ny takstein og mønepanner.
Innvendig arbeid med nye kontorer og behandlingsrom. Innredning av ventilasjonsrom, gulv og vinduer, tak og vegg innvendig.

Effekt/Resultat

Godt nytt isolert tak med god takkonstruksjon og nye flotte kontorer og behandlingsrom.
Kunden er fornøyd og vil igjen ha Tømrermester Ronny Hansen til å utføre flere prosjekter.

Kunde

Ringstad AS

Kategori

Rehabilitering, Tilbygg