Vi utfører oppdrag innenfor nybygg, tilbygg og rehabilitering.

Ved valg av oss som din leverandør får du en seriøs aktør hvor faglig dyktighet og nøyaktighet alltid har topp prioritet.

NY
BYGG


Vi har lang erfaring med å bygge nytt. Det er mye som skal tas hensyn til og vi ønsker at du i en så tidlig fase som mulig tar kontakt slik at vi kan gi deg vår beste service og kompetanse.

TILBYGG AV EKSISTERENDE STRUKTUR


Har du behov for tilbygg, overbygg, heving av tak eller endring av plandeling innvendig, så utfører vi det i henhold til dine behov og ønsker.

REHABILITERING TJENESTER


Har du behov for å rehabilitere din bygningsmasse, så endrer vi det basert på dine spesielle behov og i henhold til de eventuelle estetiske linjer som du måtte ønske å ha.