Når forbrukeren velger håndverker, er trygghet, seriøsitet, god kommunikasjon og dokumentasjon viktige elementer. Pris er viktig, men ikke det viktigste. Det går frem av en kjennskaps- og holdningsundersøkelse Kantar TNS utførte på vegne av Mesterbrev senhøsten 2016.

Derfor bør du velge en mester:

En mester har solid fagkompetanse

En mester har fag-/svennebrev, toårig mesterutdanning og lang praksis i yrket sitt.

En mester er en seriøs yrkesutøver

Mestermerket og mestertittelen

Mestertittelen er lovbeskyttet og det er kun godkjente mestere som kan benytte mestermerket og mestertittel når han eller hun markedsfører seg og bedriften sin.

En mester leverer kvalitet

Arbeid gjort av en mester bygger på gode håndverkstradisjoner. Mesteren sikrer fagmessig utført arbeid og riktig bruk av teknikker.

En mester er løsningsorientert

En mester har gjennom sin utdanning og arbeidspraksis lært seg å være løsningsorientert. Som kunde får du gode råd og fagmessig oppfølging.

En mester tar ansvar for ansatte og for faget

En mesterbedrift arbeider aktivt med kompetanseheving blant de ansattte og tar ansvar for opplæring av lærlinger. Mesteren utvikler fagkunnskapen og fører kompetansen videre til nye generasjoner.

En mester tar ansvar for miljøet

I kraft av sin kompetanse ivaretar en mester miljømessige hensyn ved utførelse av håndverkstjenester.

En mester gir trygghet

En mester utfører arbeidet sitt med basis i lange håndverkstradisjoner og overholder dagens regelverk. Kunden orienteres om alternative løsninger med hensyn til pris og kvalitet.

En mester ivaretar dine interesser som forbruker

En mester inngår skriftlige avtaler, også for mindre arbeider. Dette ivaretar både kundens og mesterbedriftens interesser.