Behov

Renovere Stabburet da det er i dårlig forfatning.

Beskrivelse

Det ble byttet nye vindskyer på stabburet, og nye vinduskarmer, ny kledning.

Effekt/Resultat

Nytt og bedre som nå fremstår som ett nyere bygg. Tidligere har det og blitt gjort renovering på hovedgård.